Βρήκαμε την χώρα που κανένας δεν θέλει να ζήσει και να εργαστεί
Και ναι! Βρήκαμε μία χώρα της Ευρώπης που κανένας δεν θέλει να ζήσει και να εργαστεί.

Και αυτή είναι η Ελλάδα μας! Πιο συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο της Γενεύης, αποφάσισε να ζητήσει από πολίτες πολλών ευρωπαϊκών χωρών να απαντήσουν σε ποια χώρα δεν θα ήθελαν να ζήσουν και να εργαστούν, βαθμολογώντας τις συνθήκες διαβίωσης. 

Συνεπώς, η Ελλάδα είναι η χώρα που δεν θα ήθελε κανείς να ζήσει, αλλά και να εργαστεί, ενώ η αγαπημένη χώρα δεν ανήκει στην Ευρώπη και πρόκειται για την Ελβετία. Δείτε τη λίστα που ακολουθεί:Από το Blogger.